Història i present

(Text facilitat per en Miquel Casas)

La primera vegada que trobem el nom de Torrelles és l'any 966, en el testament del Comte Mir, germà de Borrell II, quan fa donació de l'Esglèsia de Torrelles a la Sta. Creu de Barcelona.

En el segle XIV ja trobem els Torrelles, Senyors de Torrelles, que en aquella época eren un Alou de Cervelló. Els Torrelles (llinatge), al llarg de la història han estat molt lligats a la corona dels Comtes Reis de Catalunya i Aragó, passant per consellers, capitans generals o virreis... La branca dels Torrelles es fongué amb els Sentmenats; en el segle XVIII, Torrelles pertanyia al Marqués de la Manresana.Torrelles, en la Baixa Edat Mitja, tenia unes fortificacions militars. Una torre a Can Balasch, enfront a l'església, a l'altra banda de la riera, una muralla sota Can Casanovas a 1 km. aproximadament de la torre. També a prop de la riera i sota la muntanya de Sant Antoni o Montpedrós, hi havia un castell. Totes aquestes construccions en el seu origen eren amb Opus Espicatum. En l'Edat Mitja, també existia una església romànica i varies cases de pagés o masies escampades per les muntanyes. 
Avui existeix un nucli de població als voltants de la nova església d'estil neogòtic, inaugurada l'any 1900, i de varis nuclis de població escampats; seguint els històrics Torrelletes i Cases de Can Frare o Can Mas. En total són unes 6000 persones a l'hivern, i prop de 8500 a l'estiu o residents de temporada. Geogràficament Torrelles, està dins d'una vall envoltada de muntanyes, d'un total de 1350 hectàrees que té el terme, 400 són urbanitzades amb cases, 300 hectàrees són agrícoles, preferentment cireres i la resta muntanyes amb pins o vegetació.
El terme tenia més de 40 fonts naturals d'aigua, (avui encara en queden unes 15) que es van perdre per un desinterès propi de l'època. El sistema econòmic es basa en l'agricultura, la construcció i els serveis. El percentatge de gent que treballa fora es d' 1/3 de la població, i tenint en compte els temps de crisi que estem passant, el nivell de vida està per sobre de la mitja de l'Estat